องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ม.4 บ้านโสก(บ้านโสก-บ้านโคกเพ็ด)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ม.4 บ้านโสก(บ้านโสก-บ้านโคกเพ็ด)
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ส.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง