องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 227 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 30 พ.ย. 2566 ]4
2 ประกาศ เรื่องการรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 20 พ.ย. 2566 ]14
3 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ [ 15 พ.ย. 2566 ]10
4 ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 4 ต.ค. 2566 ]69
5 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]24
6 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 5 ก.ย. 2566 ]31
7 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 16 ส.ค. 2566 ]36
8 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 27 ก.ค. 2566 ]34
9 ประชาสัมพันธฺเชิญชวน ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 10 ก.ค. 2566 ]42
10 ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลกุดจอก [ 29 มิ.ย. 2566 ]41
11 ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเลกทรอนิกส์ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ในช่องทางเว็บไซต์ อบต.กุดจอก [ 23 มิ.ย. 2566 ]132
12 สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ [ 23 มิ.ย. 2566 ]41
13 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติราชการ ในการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ไม่ถูกชี้มูลความผิด จากการตรวจสอบ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 6 มิ.ย. 2566 ]50
14 ประชามัสพันธ์เชิญชวน ผู้สนใจเข้าร่วมปรัชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 10 พ.ค. 2566 ]51
15 ประชาสัมพันธื เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน(ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ [ 24 เม.ย. 2566 ]47
16 ประกาศ เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 4 เม.ย. 2566 ]50
17 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]190
18 ประกาศ เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 14 มี.ค. 2566 ]59
19 ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัด [ 8 มี.ค. 2566 ]44
20 แบบรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎืจังหวัดนครราชสีมา [ 8 มี.ค. 2566 ]67
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12