องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 233 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 22 เม.ย. 2567 ]12
2 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567 [ 20 มี.ค. 2567 ]10
3 ประชาสัมพันธ์คู่มือบริการประชาชน งานบริการออนไลน์ (E-Service) [ 2 ก.พ. 2567 ]31
4 ประชาสัมพันธ์ QR Code LINE OFFICAIL ACCOUNT องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก บริการประชาชน [ 1 ก.พ. 2567 ]27
5 แบบรายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธิ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน (แบบ2)อบต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ [ 29 ม.ค. 2567 ]49
6 ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2567” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 8 ธ.ค. 2566 ]57
7 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 30 พ.ย. 2566 ]86
8 ประกาศ เรื่องการรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 20 พ.ย. 2566 ]117
9 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ [ 15 พ.ย. 2566 ]146
10 ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 4 ต.ค. 2566 ]177
11 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]181
12 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 5 ก.ย. 2566 ]161
13 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 16 ส.ค. 2566 ]78
14 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 27 ก.ค. 2566 ]118
15 ประชาสัมพันธฺเชิญชวน ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 10 ก.ค. 2566 ]129
16 ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลกุดจอก [ 29 มิ.ย. 2566 ]156
17 ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเลกทรอนิกส์ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ในช่องทางเว็บไซต์ อบต.กุดจอก [ 23 มิ.ย. 2566 ]312
18 สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ [ 23 มิ.ย. 2566 ]148
19 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติราชการ ในการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ไม่ถูกชี้มูลความผิด จากการตรวจสอบ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 6 มิ.ย. 2566 ]138
20 ประชามัสพันธ์เชิญชวน ผู้สนใจเข้าร่วมปรัชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 10 พ.ค. 2566 ]116
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12