องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเลกทรอนิกส์ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ในช่องทางเว็บไซต์ อบต.กุดจอก

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเลกทรอนิกส์ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ในช่องทางเว็บไซต์ อบต.กุดจอก
 
คณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และศูนย์ข้อมูลข่าวอิเล็กทรอนิกส์
    วันที่ลงข่าว
: 23 มิ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ