องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ