องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒
 
ประกาศกำนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒
    วันที่ลงข่าว
: 12 ก.พ. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ