องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


แบบรายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธิ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน (แบบ2)อบต.กุดจอก อ.บัวใหญ่

    รายละเอียดข่าว

ภาพประกอบการลงพื้นที่สำรวจของ อบต.กุดจอก ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา รายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธิ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน    เอกสารประกอบ

แบบรายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธิ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน (แบบ2)อบต.กุดจอก อ.บัวใหญ่
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ