องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศขยายกำหนดเวลาตำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศขยายกำหนดเวลาตำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง