องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธื เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน(ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธื เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน(ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ