องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพิ้นที่ตำบลกุดจอก
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงาน ตามโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ [ 27 ต.ค. 2565 ]26
2 ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัตการลดใช้พลังงาน อบต.กุดจอก [ 26 ต.ค. 2565 ]19
3 กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลส์ [ 26 ต.ค. 2565 ]27
4 โพสเตอร์ประชาสัมพันธ์ภายในสำนักงาน [ 26 ต.ค. 2565 ]28
5 รายงานสรุปผลการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ [ 17 ก.พ. 2565 ]65
6 รายงานสรุปผลการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน มิถุนายน ถึง ตุลาคม ๒๕๖๔ [ 16 พ.ย. 2564 ]64