องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพิ้นที่ตำบลกุดจอก


กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลส์

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ

กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลส์
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ