องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพิ้นที่ตำบลกุดจอก


ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัตการลดใช้พลังงาน อบต.กุดจอก

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัตการลดใช้พลังงาน อบต.กุดจอก
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ