องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ อบต.ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ [ 2 เม.ย. 2567 ]0
2 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ อบต.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ [ 6 มี.ค. 2567 ]0
3 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ อบต.ประจำเดือนมกราคม๒๕๖๗ [ 2 ก.พ. 2567 ]7
4 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ อบต.ประจำเดือนธํนวาคม ๒๕๖๖ [ 8 ม.ค. 2567 ]10
5 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ อบต.ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ [ 6 ธ.ค. 2566 ]10
6 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ อบต.ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ [ 7 พ.ย. 2566 ]13
7 สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ผานทางออนไลน์ (E-Service) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]12
8 สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุบริการ อบต.walk - in ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]12
9 รายงานสรุปข้อมูลสถิติเดือน กันยายน ๒๕๖๖ [ 3 ต.ค. 2566 ]19
10 รายงานสรุปข้อมูลสถิติเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ [ 11 ก.ย. 2566 ]22
11 รายงานสรุปข้อมูลสถิติ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ [ 7 ส.ค. 2566 ]23
12 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ อบต.ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ [ 7 ก.ค. 2566 ]24
13 สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุบริการ อบต.ประจำเดือน พ.ค.๒๕๖๖ [ 6 มิ.ย. 2566 ]30
14 สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ [ 9 พ.ค. 2566 ]26
15 สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ [ 4 เม.ย. 2566 ]45
16 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ อบต.ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ [ 3 เม.ย. 2566 ]34
17 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ [ 15 มี.ค. 2566 ]34
18 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ [ 1 ก.พ. 2566 ]37
19 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ [ 6 ม.ค. 2566 ]41
20 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ อบต.ประจำเดือน พ.ย.๒๕๖๕ [ 1 ธ.ค. 2565 ]41
 
หน้า 1|2|3|4