องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุบริการ อบต.ประจำเดือน พ.ค.๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุบริการ อบต.ประจำเดือน พ.ค.๒๕๖๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 มิ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ