องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ผานทางออนไลน์ (E-Service) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปีงบประมาณ 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ผานทางออนไลน์ (E-Service) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปีงบประมาณ 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ