องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ อบต.ประจำเดือนธํนวาคม ๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ อบต.ประจำเดือนธํนวาคม ๒๕๖๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ