องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ