องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
แผ่นพับ/จดหมายข่าว
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผ่นพับ วินัย ๑๘ ข้อ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 12 ก.ย. 2562 ]315
2 สรุปสาระสำคัญพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]90
3 การส่งเสริม สร้างสรรค์ และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาในท้องถิ่น [ 5 ก.ค. 2562 ]96
4 แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร อบต.กุดจอก [ 8 ม.ค. 2562 ]67
5 จดหมายข่าว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 28 ก.พ. 2561 ]63
6 อำนาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 15 ก.ย. 2560 ]97