องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
แผ่นพับ/จดหมายข่าว


แผ่นพับ วินัย ๑๘ ข้อ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผ่นพับ วินัย ๑๘ ข้อ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ