องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
  ประชุมแนวทางการดำเนินโครงการชุมชน เพื่อขอรับการสนั...[วันที่ 2024-04-02][ผู้อ่าน 10]
 
  ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗[วันที่ 2024-03-26][ผู้อ่าน 8]
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาตำบลกุดจอก และประชาคมท้องถิ่น...[วันที่ 2024-03-19][ผู้อ่าน 16]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ได้จัดกิจกรรม “MOI Was...[วันที่ 2024-03-15][ผู้อ่าน 9]
 
  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗[วันที่ 2024-02-21][ผู้อ่าน 21]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พน...[วันที่ 2024-02-14][ผู้อ่าน 33]
 
  โครงการอบรมวินัยจริยธรรม และความโปร่งใส ตามหลักธรร...[วันที่ 2024-02-05][ผู้อ่าน 63]
 
  ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน[วันที่ 2024-01-17][ผู้อ่าน 37]
 
  กิจกรรม“สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2567” และ “ง...[วันที่ 2024-01-11][ผู้อ่าน 117]
 
  ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้ง ประจำปี ๒๕๖๖[วันที่ 2023-12-06][ผู้อ่าน 109]
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [วันที่ 2023-10-20][ผู้อ่าน 136]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเน...[วันที่ 2023-10-16][ผู้อ่าน 199]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39