องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
คำสั่ง/ประกาศ งานทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ รายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานของพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล อยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๑ เมษายน ๒๕๖๖) [ 10 พ.ค. 2566 ]28
2 คำสั่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือนของลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๑ เมษายน ๒๕๖๖) [ 10 เม.ย. 2566 ]23
3 คำสั่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๑ เมษายน ๒๕๖๖) [ 10 เม.ย. 2566 ]35
4 คำสั่ง เลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๖) [ 10 เม.ย. 2566 ]22
5 ประกาศ ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ (เมษายน ๒๕๖๖) [ 4 เม.ย. 2566 ]24
6 คำสั่ง คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและกลั่นกรอง การประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครั้งที่๑( ๑เมษายน๒๕๖๖) [ 23 มี.ค. 2566 ]26
7 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๑ เมษายน ๒๕๖๖) [ 21 มี.ค. 2566 ]25
8 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๑ เมษายน ๒๕๖๖) [ 21 มี.ค. 2566 ]23
9 ประกาศ เรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 9 ก.พ. 2565 ]62
10 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 28 ม.ค. 2565 ]28