องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปรายงานผลการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 3 ต.ค. 2565 ]32
2 รายงานผลการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปี 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]26
3 รายงานผลการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 2 พ.ย. 2564 ]54
4 รายงานผลการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 8 พ.ค. 2563 ]75
5 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 12 พ.ย. 2562 ]50
6 สรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]48
7 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน 2561 ถึง เดือนกันยายน 2561) [ 4 ต.ค. 2561 ]45
8 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนมีนาคม 2561) [ 3 เม.ย. 2561 ]46
9 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2560 รอบเดือน เมษายน 2560 [ 28 เม.ย. 2560 ]49