องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน 2561 ถึง เดือนกันยายน 2561)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ระหว่างเดือนเมษายน 2561 ถึง เดือนกันยายน 2561)
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ