องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)
 
แบบรายงานผลดำเนินงาน ประจำปี 2566
    วันที่ลงข่าว
: 22 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ