องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการให้บริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ(One Service:OSS)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 ต.ค. 2566 ]11
2 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ที่ 268 /2566 เรื่อง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 25 ต.ค. 2566 ]21
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 25 ต.ค. 2566 ]10
4 แผนการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Service:OSS) [ 25 ต.ค. 2566 ]10