องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบวัด EIT บนเว็บไซต์ อบต.กุดจอกเพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน [ 24 ม.ค. 2566 ]31
2 บันทึกแจ้งให้ทราบ เรื่องช่องทางการตอบแบบประเมินของเจ้าหน้าที่ [ 24 ม.ค. 2566 ]17
3 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) [ 3 ต.ค. 2565 ]39
4 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 1 เม.ย. 2565 ]45
5 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๕ [ 9 ก.พ. 2565 ]47
6 รายงานผลการดำเนินการ ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน [ 31 มี.ค. 2564 ]42
7 ประกาศ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน [ 30 มี.ค. 2564 ]45
8 ประกาศ เรื่องมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน [ 13 ม.ค. 2563 ]46