องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 20 เม.ย. 2566 ]17
2 แบบวัด EIT บนเว็บไซต์ อบต.กุดจอกเพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน [ 24 ม.ค. 2566 ]42
3 บันทึกแจ้งให้ทราบ เรื่องช่องทางการตอบแบบประเมินของเจ้าหน้าที่ [ 24 ม.ค. 2566 ]24
4 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) [ 3 ต.ค. 2565 ]49
5 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 1 เม.ย. 2565 ]50
6 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๕ [ 9 ก.พ. 2565 ]53
7 รายงานผลการดำเนินการ ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน [ 31 มี.ค. 2564 ]48
8 ประกาศ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน [ 30 มี.ค. 2564 ]50
9 ประกาศ เรื่องมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน [ 13 ม.ค. 2563 ]52