องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ประกาศ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน
 
ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ
ประกาศ เรื่องแต่งตั้งและมอบหมายเจ้าหน้าที่การให้บริการประชาชน ณ จุดประชาสัมพันธ์
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร้่งใสในการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
    วันที่ลงข่าว
: 30 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ