องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


บันทึกแจ้งให้ทราบ เรื่องช่องทางการตอบแบบประเมินของเจ้าหน้าที่

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

บันทึกแจ้งให้ทราบ เรื่องช่องทางการตอบแบบประเมินของเจ้าหน้าที่
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ