องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ประกาศ เรื่องมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่องมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ