องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรือง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๖ [ 3 ต.ค. 2565 ]27
2 ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 4 ต.ค. 2564 ]49
3 ประกาศ การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 25 มิ.ย. 2564 ]58
4 นโยบายและกลยุทธ์ ด้านโครงสร้างการบริหาร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ และการบริหารอัตรากำลัง ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) [ 2 ต.ค. 2563 ]45
5 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 [ 28 ก.ย. 2563 ]50
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 3 ต.ค. 2562 ]48
7 นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2561 ]87