องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2567 [ 9 ต.ค. 2566 ]21
2 สรุปโครงการแผนพัฒนาบุคลากร ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 6 ต.ค. 2566 ]25
3 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2567 - 2569 [ 5 ต.ค. 2566 ]18
4 ประกาศ เรือง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๖ [ 3 ต.ค. 2565 ]38
5 ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 4 ต.ค. 2564 ]56
6 ประกาศ การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 25 มิ.ย. 2564 ]67
7 นโยบายและกลยุทธ์ ด้านโครงสร้างการบริหาร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ และการบริหารอัตรากำลัง ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) [ 2 ต.ค. 2563 ]54
8 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 [ 28 ก.ย. 2563 ]59
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 3 ต.ค. 2562 ]61
10 นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2561 ]99