องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ