องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ