องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


สรุปโครงการแผนพัฒนาบุคลากร ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สรุปโครงการแผนพัฒนาบุคลากร ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ