องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) [ 3 ต.ค. 2565 ]62
2 รายงานการจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ [ 30 ก.ย. 2565 ]41
3 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) [ 21 ก.ย. 2565 ]32
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 1 ต.ค. 2564 ]49
5 ประกาศ เรื่อง ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 1 ต.ค. 2564 ]51
6 รายงานประเมินตนเอง [ 4 เม.ย. 2562 ]42
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี [ 16 ต.ค. 2561 ]48