องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2567 [ 27 มี.ค. 2567 ]18
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) [ 3 ต.ค. 2565 ]74
3 รายงานการจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ [ 30 ก.ย. 2565 ]57
4 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) [ 21 ก.ย. 2565 ]41
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 1 ต.ค. 2564 ]60
6 ประกาศ เรื่อง ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 1 ต.ค. 2564 ]59
7 รายงานประเมินตนเอง [ 4 เม.ย. 2562 ]52
8 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี [ 16 ต.ค. 2561 ]59