องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลและติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจิตห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
แผนป้องกันการทุจริต (รายไตรมาส) ปี ๒๕๖๖
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ