องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ