องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


รายงานการจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ