องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 22 ก.พ. 2566 ]28
2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น(ระดับตำบล) วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 21 ก.พ. 2566 ]27
3 หนังสือเชิญส่วนราชการ รัฐวิสาหิจ และผู้นำชุมชน เพื่อพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 20 ก.พ. 2566 ]21
4 แบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมฯ [ 6 ก.พ. 2566 ]23
5 โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำข้อบัญญัติตำบลและแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 1 ก.พ. 2566 ]47
6 หนังสือเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่น(ระดับตำบล) เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 1 ก.พ. 2566 ]25
7 โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) [ 17 ม.ค. 2565 ]22