องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


หนังสือเชิญส่วนราชการ รัฐวิสาหิจ และผู้นำชุมชน เพื่อพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

หนังสือเชิญส่วนราชการ รัฐวิสาหิจ และผู้นำชุมชน เพื่อพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 
หนังสือเชิญประชุมฯวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ พร้อมใบลงชื่อรับหนังสือ
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ