องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น(ระดับตำบล) วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น(ระดับตำบล) วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ