องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำข้อบัญญัติตำบลและแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำข้อบัญญัติตำบลและแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
 
บันทึกข้อความขอดำเนินการโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำข้อบัญญัติตำบลและแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หมู่ที่ 1-7
รายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หมู่ที่ 8-14
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ