องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาตำบลกุดจอก และประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาตำบลกุดจอก และประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
 
ราชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯ
    วันที่ลงข่าว
: 15 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ