องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


สรุปผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วม

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สรุปผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วม
 
รายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หมู่ที่ 1-4
รายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หมู่ที่ 5-7
รายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หมู่ที่ 8-10
รายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หมู่ที่ 11-14
    วันที่ลงข่าว
: 12 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ