องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการการฝึกอบรม โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตรอาสาบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 2 [ 29 ม.ค. 2567 ]7
2 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงค์ตำแหน่งสายงานบริหาร(ฉบับที่๗) พ.ศ.๒๕๖๖ [ 15 ม.ค. 2567 ]5
3 รายงานผลการฝึกอบรม นายธนพล ลอยนอก [ 22 พ.ย. 2566 ]12
4 รายงานผลการฝึกอบรมแนวทางการบันทึกบัญชี การบันทึกจ่ายเงิน (LTC) พันจ่าเอกวันชัย สุราเสถียรกุล [ 22 พ.ย. 2566 ]48
5 รายงานผลการฝึกอบรมงานธุรการ(สารบรรณกลาง) [ 30 ต.ค. 2566 ]18
6 รายงานผลการฝึกอบรมงานธุรการ(สารบรรณกลาง)2 [ 31 ส.ค. 2566 ]17
7 การเข้าร่วมโครงการ หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม หรือการป้องกันการทุจริตของ สำนักงาน ป.ป.ช. [ 24 เม.ย. 2566 ]28
8 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญ อบรมฯ [ 14 มี.ค. 2566 ]33
9 นักพัฒนาชุมชน อบรมโครงการฝึกอบรมฯ [ 3 มี.ค. 2566 ]37
10 บุคลากกองการศุึกษาฯเข้ารับการฝึกอบรม [ 13 ก.พ. 2566 ]29
11 แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๖ ฉบับที่ ๓ ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน ๒๕๖๖ [ 12 ม.ค. 2566 ]41
12 บุคลากกองการศุึกษาฯเข้ารับการฝึกอบรม (นักวิชาการศึกษา) [ 14 พ.ย. 2565 ]33
13 บุคลากกองช่างเข้ารับการฝึกอบรม [ 1 พ.ย. 2565 ]31
14 กองการศึกษา เข้ารัลการฝึกอบรม [ 26 ต.ค. 2565 ]31
15 บุคลากร กองคลัง เข้ารับการฝึกอบรม วันที่8-11 ธันวาคม 2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]27
16 บุคลากรสำนักปลัดเข้ารับการฝึกอบรม (นักทรัพยากรบุคคล) [ 18 ต.ค. 2565 ]32
17 แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 28 เม.ย. 2565 ]52
18 บุคลากร กองคลังและกองช่าง เข้ารับการฝึกอบรมฯ [ 25 มี.ค. 2565 ]51
19 บุคลากร กองช่าง เข้ารับการฝึกอบรมฯ [ 25 มี.ค. 2565 ]58
20 แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์ โควิด-19 ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๓) [ 24 มี.ค. 2565 ]60
 
หน้า 1|2