องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการฝึกอบรม นายธนพล ลอยนอก [ 22 พ.ย. 2566 ]0
2 รายงานผลการฝึกอบรมแนวทางการบันทึกบัญชี การบันทึกจ่ายเงิน (LTC) พันจ่าเอกวันชัย สุราเสถียรกุล [ 22 พ.ย. 2566 ]0
3 รายงานผลการฝึกอบรมงานธุรการ(สารบรรณกลาง) [ 30 ต.ค. 2566 ]6
4 รายงานผลการฝึกอบรมงานธุรการ(สารบรรณกลาง)2 [ 31 ส.ค. 2566 ]3
5 การเข้าร่วมโครงการ หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม หรือการป้องกันการทุจริตของ สำนักงาน ป.ป.ช. [ 24 เม.ย. 2566 ]20
6 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญ อบรมฯ [ 14 มี.ค. 2566 ]23
7 นักพัฒนาชุมชน อบรมโครงการฝึกอบรมฯ [ 3 มี.ค. 2566 ]24
8 บุคลากกองการศุึกษาฯเข้ารับการฝึกอบรม [ 13 ก.พ. 2566 ]20
9 แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๖ ฉบับที่ ๓ ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน ๒๕๖๖ [ 12 ม.ค. 2566 ]29
10 บุคลากกองการศุึกษาฯเข้ารับการฝึกอบรม (นักวิชาการศึกษา) [ 14 พ.ย. 2565 ]24
11 บุคลากกองช่างเข้ารับการฝึกอบรม [ 1 พ.ย. 2565 ]18
12 กองการศึกษา เข้ารัลการฝึกอบรม [ 26 ต.ค. 2565 ]19
13 บุคลากร กองคลัง เข้ารับการฝึกอบรม วันที่8-11 ธันวาคม 2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]15
14 บุคลากรสำนักปลัดเข้ารับการฝึกอบรม (นักทรัพยากรบุคคล) [ 18 ต.ค. 2565 ]19
15 แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 28 เม.ย. 2565 ]46
16 บุคลากร กองคลังและกองช่าง เข้ารับการฝึกอบรมฯ [ 25 มี.ค. 2565 ]43
17 บุคลากร กองช่าง เข้ารับการฝึกอบรมฯ [ 25 มี.ค. 2565 ]43
18 แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์ โควิด-19 ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๓) [ 24 มี.ค. 2565 ]46
19 โครงการอบรมหลักสูตร บทบาทอำนาจหน้าที่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ศึกษาการชี้มูลความผิดของหน่วยงาน ปปช.และสตง. [ 24 ก.พ. 2565 ]50
20 แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์ โควิด-19 ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๒) [ 23 ก.พ. 2565 ]45
 
หน้า 1|2