องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การพัฒนาบุคลากร


บุคลากรสำนักปลัดเข้ารับการฝึกอบรม (นักทรัพยากรบุคคล)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

บุคลากรสำนักปลัดเข้ารับการฝึกอบรม (นักทรัพยากรบุคคล)
 
รายงานผลการฝึกอบรม
    วันที่ลงข่าว
: 18 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ