องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การพัฒนาบุคลากร


การเข้าร่วมโครงการ หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม หรือการป้องกันการทุจริตของ สำนักงาน ป.ป.ช.

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การเข้าร่วมโครงการ หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม หรือการป้องกันการทุจริตของ สำนักงาน ป.ป.ช.
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ