องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การพัฒนาบุคลากร


บุคลากกองช่างเข้ารับการฝึกอบรม

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

บุคลากกองช่างเข้ารับการฝึกอบรม
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ