องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การพัฒนาบุคลากร


โครงการอบรมหลักสูตร บทบาทอำนาจหน้าที่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ศึกษาการชี้มูลความผิดของหน่วยงาน ปปช.และสตง.

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

โครงการอบรมหลักสูตร บทบาทอำนาจหน้าที่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ศึกษาการชี้มูลความผิดของหน่วยงาน ปปช.และสตง.
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ