องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การพัฒนาบุคลากร


รายงานผลการฝึกอบรมแนวทางการบันทึกบัญชี การบันทึกจ่ายเงิน (LTC) พันจ่าเอกวันชัย สุราเสถียรกุล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการฝึกอบรมแนวทางการบันทึกบัญชี การบันทึกจ่ายเงิน (LTC) พันจ่าเอกวันชัย สุราเสถียรกุล
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 พ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ