องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การพัฒนาบุคลากร


บุคลากกองการศุึกษาฯเข้ารับการฝึกอบรม (นักวิชาการศึกษา)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

บุคลากกองการศุึกษาฯเข้ารับการฝึกอบรม (นักวิชาการศึกษา)
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ