องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การพัฒนาบุคลากร


บุคลากร กองช่าง เข้ารับการฝึกอบรมฯ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

บุคลากร กองช่าง เข้ารับการฝึกอบรมฯ
 
รายงานการฝึกอบรม ผอ.กองช่าง
    วันที่ลงข่าว
: 25 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ